Bulut e-Fatura & e-Arşiv Online Başvuru Formu

Formu Dolduran Kişi Bilgileri

Kullanılacak Uygulama


Firma Logosu


{{customerLogo.FILE_NAME}}    {{customerLogo.FILE_SIZE / 1000 | number: 2}} (KB)    

{{customerSign.FILE_NAME}}     {{customerSign.FILE_SIZE / 1000 | number: 2}} (KB)    

Genel Bilgiler

Mükellef Detay Bilgileri

Adres Bilgileri

Tanım Ülke Şehir Telefon E Posta Sil
{{custAdr.DESCRIPTION}} {{custAdr.COUNTRY.split('|')[1]}} {{custAdr.CITY}} {{custAdr.PHONE_NO}} {{custAdr.EMAIL}}

Mükellef Temsilcisi Bilgileri

Ad Soyad TCKN Tel E Posta Sil
{{custDelg.FIRST_NAME}} {{custDelg.LAST_NAME}} {{custDelg.TCKN}} {{custDelg.PHONE}} {{custDelg.EMAIL}}

Kullanım Yöntemi

Yöntem Sil
{{uType.PLATFORMNAME}}

ERP Bilgileri

ERP Adı Versiyon Sil
{{erp.NAME}} {{erp.VERSION}}

e-Fatura Ayarları

urn:mail  @ 

Otomatik Fatura ID seçildiğinde, Faturalarınızın ID'leri özel entegratör tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

Etiket Kullanıcı Rolü Adres Oto. Fatura ID Fatura Öneki Düzenle Sil
urn:mail:{{custAlias.ALIASFIRSTPART}}@{{custAlias.ALIASDENDPART}} {{custAlias.ALIAS_ROLE}} {{custAlias.ADDRESS}} {{custAlias.INV_ID_AUTO_GENERATE == true ? 'Evet': 'Hayır'}} {{custAlias.INV_PREFIX}}

e-Arşiv Ayarları

Otomatik Fatura ID seçildiğinde, Faturalarınızın ID'leri özel entegratör tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.


Şube Adres Oto. Fatura ID Müşteri Faturası Prefix Düzenle Sil
{{arcSettings.BRANCH_NAME}} {{arcSettings.ADDRESS}} {{arcSettings.INV_ID_AUTO_GENERATE == true ? 'Evet': 'Hayır'}} {{arcSettings.INV_PREFIX}}

Ek Dokümanlar


Dosya Ad Dosya Boyutu ( KB ) Sil İndir
{{file.FILE_NAME}} {{file.FILE_SIZE / 1000 | number: 2}}
{{file.FILE_NAME}} {{file.FILE_SIZE / 1000 | number: 2}}

Özet

Formu Dolduran Kişi Bilgileri

{{Form.FIRST_NAME}}

{{Form.LAST_NAME}}

{{Form.PHONE}}

{{Form.EMAIL}}

Kullanılacak Uygulama

{{customer.Application.EINVOICE==true?'Evet':'Hayır'}}

{{customer.Application.EARCHIVE==true?'Evet':'Hayır'}}

Firma Logosu

Firma Logosu

{{customerLogo.FILE_NAME}}    {{customerLogo.FILE_SIZE / 1000 | number: 2}} (KB)

Yetkili İmzası

{{customerSign.FILE_NAME}}    {{customerSign.FILE_SIZE / 1000 | number: 2}} (KB)

Mükellef Bilgileri

{{customer.IDENTIFIER}}

{{customer.USER_TYPE=='1'?'Kamu':'Özel'}}

{{customer.CUSTOMER_TYPE=='T'?'Tüzel':'Gerçek'}}

{{customer.COMPANY_NAME}}

{{customer.FIRST_NAME}}

{{customer.MIDDLE_NAME}}

{{customer.FAMILY_NAME}}

{{customer.LEGAL_OFFICE}}

{{customer.FOUNDATION_DATE}}

{{customer.BOARDOFTRADE_NAME}}

{{customer.BOARDOFTRADE_ID}}

{{customer.TRADE_REGISTRATION_OFFICE}}

{{customer.TRADE_REGISTRATION_NO}}

{{customer.MERSIS_NO}}

{{customer.IDENTIFIER}}

{{customer.TAX_OFFICE_CODE.split('|')[1]}}

{{customer.TAPDK_NO}}

{{customer.DIGITAL_SIGN_VALIDITY_DATE}}

Adres Bilgileri

Tanım Ülke Şehir Telefon E Posta
{{custAdr.DESCRIPTION}} {{custAdr.COUNTRY.split('|')[1]}} {{custAdr.CITY}} {{custAdr.PHONE_NO}} {{custAdr.EMAIL}}

Sorumlu Kişiler

Ad Soyad TCKN Tel E Posta
{{custDelg.FIRST_NAME}} {{custDelg.LAST_NAME}} {{custDelg.TCKN}} {{custDelg.PHONE}} {{custDelg.EMAIL}}

ERP Bilgileri

ERP Ad Versiyon
{{erp.NAME}} {{erp.VERSION}}

Kullanım Yöntemleri

Yöntem
{{uType.PLATFORMNAME}}

e-Fatura Ayarları

Etiket Kullanıcı Rolü Adres Oto. Fatura ID Fatura Öneki Notifikasyon
urn:mail:{{custAlias.ALIASFIRSTPART}}@{{custAlias.ALIASDENDPART}} {{custAlias.ALIAS_ROLE}} {{custAlias.ADDRESS}} {{custAlias.INV_ID_AUTO_GENERATE == true ? 'Evet': 'Hayır'}} {{custAlias.INV_PREFIX}} {{customer.AliasSettings.NS_DO_NOTIFY == 1 ? 'Evet' : 'Hayır'}}

e-Arşiv Ayarları

Şube Adres Oto. Fatura ID Müşteri Faturası Prefix Rapor Oluşturma Rapor Gönderme Rapor Saklama
{{arcSettings.BRANCH_NAME}} {{arcSettings.ADDRESS}} {{arcSettings.INV_ID_AUTO_GENERATE == true ? 'Evet': 'Hayır'}} {{arcSettings.INV_PREFIX}} {{ 'Evet' }} {{ 'Evet' }} {{ 'Evet' }}

Ek Dokümanlar


Dosya Ad Dosya Boyutu ( KB )
{{file.FILE_NAME}} {{file.FILE_SIZE / 1000 | number: 2}}
{{file.FILE_NAME}} {{file.FILE_SIZE / 1000 | number: 2}}

Canlı Sisteme Geçiş Tarihi

Notunuz

Kaydınız başarıyla alındı! Teşekkürler.